Битие 1:1 (еврейски) Откровение 1:1 (гръцки) Битие 1:1-2 (китайски) Евангелие от Матея 1:1 (етиопски)

Числа Истории Имена Лекции

За безполезното

Обратното броене

Единственият бог

Заратустра и Агникаяна

Окото на провидението

Четирите елемента

Петокнижие

Егидата на Давид

Седем смъртни гряха

Колелото на живота

Енеагон

Десетте Сефирот

Единадесетмерното пространство

Дванадесет Израилеви племена

Проклятието на Жак дьо Моле

Обществото на народите

Храмът на миролюбивия дракон

Пелопонеската война

Сърцето на зимата

Векът на Просвещението

Деветнадесетият щат

Платонови тела

Теглото на душата

Децата на Зевс

Двадесет и третата хромозома

Майката на Минотавър

Кръглата маса в замъка Уинчестър

Двадесет и шестте мъченици от Нагазаки

Лявата ръка на бога

Червената птица на Юга, Белият тигър на Запада

Енола Гей

Цената на мъртвия роб

Галактиката Андромеда

Възможните кристали

Тридесет и три степени на Шотландския ритуал

Магическият квадрат на Албрехт Дюрер

Тридесет и пет лунни кратера

Изкуството на войната

Щастливите числа на Йосиф Флавий

Тридесет и осемте благословии на Буда

Англиканската доктрина

Изкушения и странстване в пустинята

Гай Юлий Цезар Германик Калигула

Окончателният отговор

In memoriam

42 или Окончателният отговор

В "Пътеводител на галактическия стопаджия" на Дъглас Адамс свръхинтелигентна цивилизация построява суперкомпютър, наречен "Дълбока мисъл", за да намери Окончателния отговор на Великия въпрос за Живота, Вселената и Всичко останало. След седем и половина милиона години Дълбока мисъл заявява пред събраното множество, че Окончателният отговор на Великия въпрос е четиридесет и две.

- Четиридесет и две! Само това ли успя да измислиш за седем и половина милиона години? - питат потресените свръхинтелигенти.

А компютърът отговаря: - Когато си изясните въпроса, ще разберете какво означава отговора.


В Апокалипсис, или Откровението на Йоан, единствената пророческа книга на Новия завет, е записано:

13:1 И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.
13:2  И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.
13:3  И видях една от главите му смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;
13:4  поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е тоя звяр? и кой може да воюва против него?
13:5  И даде му се да говори горделиво и богохулно, и му се даде власт да действува четиридесет и два месеца.


Астрономическият обект Месие 42 е мъглявината Орион, видима по средата на меча на едноименното съзвездие, ловеца Орион.

В едно предание на маите тази мъглявина е небесното въплъщение на Хибалба, което означава "Мястото на страха". Хибалба е пътят към преизподнята на маите. Подобно на ада на Данте Хибалба има девет кръга.

Там се намира "Домът на изпитанията", където измъчват хората, тъй като самата същност на Хибалба е чрез мъчения да се отдели душата от тялото. А на земята се извъшвали човешки жертвоприношения за умилостивяване на боговете на смъртта, обитаващи Хибалба.


С този кратък и позитивен преглед на числото 42 закриваме раздела "Числа" в този сайт, като се надяваме да не сме нарушили устойчивата му безполезност.