Лекции

За историите

Кукувица кука на зелена бука

Чавдар войвода и Милко Калайджиев

Черней горо, черней сестро

В кръчмата на любовта

Език на стонове вековни

Но разкажи със думи прости

Чукът като универсум

Празнични горещини

Богатий с парите, сюрмахът с труда

Хайдутин майка не храни

Син съм на юнашко племе

За историите

Историите, публикувани тук, показват влиянието на биографиите на авторите на сайта върху историята. Привлечени са познания от историографията, хронологията, палеографията, генеалогията, архонтологията и клиометрията.
Представена е авторска версия на българската история, включваща теми като:

  • Византийските тайни служби и глаголицата
  • Евреи ли са хазарите?
  • Ролята на павликяните за създаване на българската държава
  • Хайдушкото движение и организираната престъпност
  • Български надписи в Теночтитлан

Пояснение
Първите исторически документи са написани с клинописно писмо.
Пример: името "Панайот" написано с вавилонски клинопис:

""

 
Някои от историите ще бъдат публикувани на вавилонски клинопис.