Лекции

Специалност Сценография: История на архитектурата

Специалност Църковна живопис бакалаври: Храмова архитектура

Специалност Църковна живопис магистри: Храмова архитектура

Допълнителна тематика

Справочници


delchev

АМТИИ Пловдив .:. АРХ. ИВАН ДЕЛЧЕВ .:. ЛЕКЦИИ И СПРАВОЧНИЦИ

Специалност Сценография: История на архитектурата

  1. Програма за учебната 2018-2019 година

  2. Въведение и начала на архитектурата

  3. Архитектурата на древноегипетската цивилизация

  4. Архитектурата на древна Месопотамия

  5. Архитектурата на егейската цивилизация

  6.1. Архитектурата на Древна Елада, част 1

  6.2. Архитектурата на Древна Елада, част 2

  7. Архитектурата на Древния Рим

  8. Ирано-персийска и ранноарабска архитектура

 9.1. Преглед на азиатската архитектура, част 1, Индия и индийският културен кръг

 9.2. Преглед на азиатската архитектура, част 2, Китай и Япония

10. Архитектурата на доколумбова Америка

11. Византийската архитектура

12. Източно православие - Русия и византийският културен кръг

13. Архитектурата на ислямската цивилизация

14. Архитектурата на Западната цивилизация: Романска архитектура

15. Архитектурата на Западната цивилизация: Готическа архитектура

16. Архитектурата на европейския Ренесанс

17. Архитектурата на Барока в християнския свят

18. Архитектурата на Западната цивилизация: Неокласицизъм

 19. Преглед на съвременната архитектура

20.1. Исторически преглед на интериора, част 1

20.2. Исторически преглед на интериора, част 2

21. Семинар: Българската архитектура и култура

22. Семинар: Архитектурни ансамбли и народна архитектура