Лекции

Специалност Сценография: История на архитектурата

Специалност Църковна живопис бакалаври: Храмова архитектура

Специалност Църковна живопис магистри: Храмова архитектура

Допълнителна тематика

Справочници


delchev

АМТИИ Пловдив .:. АРХ. ИВАН ДЕЛЧЕВ .:. ЛЕКЦИИ И СПРАВОЧНИЦИ

Специалност Църковна живопис бакалаври: Храмова архитектура

  1. Програма за учебната 2018-2019 година

  2. Исторически обзор на дохристиянската храмова архитектура

  3. Западна християнска храмова архитектура: романика и готика

  4. Западна християнска храмова архитектура: Ренесанс

  5.1. Западна християнска храмова архитектура: Барок, Класицизъм, част 1

  5.2. Западна християнска храмова архитектура: Барок, Класицизъм, част 2

  6.1. Храмовата архитектура на източното православие, част 1: Византия

  6.2. Храмовата архитектура на източното православие, част 2: Византийският културен кръг

 7. Православни храмове и ансамбли, типология и схеми

 8. Архитектурно чертане: проекции и основни техники

8.1. Построителни задачи с линия и пергел

 9. Архитектурно заснемане и изчертаване на заснетия обект

10. Разчитане и създаване на архитектурни чертежи

11. Изработване на чертежи на православен храм от тримерен модел

12. Символика и функции на християнския храм

13. Архитектурно-строителни изисквания към православния храм

14. Обзавеждане на православния храм

15. Семинар. българската архитектура и култура